Docencia

DOCÈNCIA D’ESCRIPTURA DE GUIÓ

2006 Seminari “La telenovel.la” Màster de Guió per a Televisió de la UIMP. València. 36 hores.
2005 Curs “Realisme Social” Màster Abat Oliva.- Escola Taller de Guionistes – 33 hores.
2003/05 Seminari “el Telefilm”. Máster de Guió per a televisió de la UIMP. València. 32 hores
2002/05 Professora Tutora del Máster Virtual Internacional de Guió de la UAB (180 hores annuals)
2001-05 Professora de l’escola “Taller de guionistes” de Barcelona.
Seminari de 36 hores El telefilm.
Seminari de 36 hores Adaptació literària.
1997-2000 Profesora- Tutora del Màster presencial d’escriptura per a televisió i cinema. 160 hores anuals. Impartit durant quatre anys consecutius Facultat de Periodisme. Universitat Autònoma de Barcelona.
1994 Seminari “ L’escriptura de telenoveles” 30 hores. Impartit als alumnes del Màster d’escriptura per a cinema i televisió. Universitat Autònoma de Barcelona.
1995 Seminari “Els programes infantils a televisió”. 30 hores. Impartit als alumnes del Màster d’escriptura per a cinema i televisió. Universitat Autònoma de Barcelona.

DOCÈNCIA D’ESCRIPTURA CREATIVA

2014 Curs d’escriptura creativa de relats per a dones. Ajuntament Sant Feliu de Llobregat
2008 Curs d’escriptura literària. FES.Olot. 20 hores. 1 crèdit universitari.
2007 Curs d’escriptura literària. FES. Olot. 20 hores. 1 crèdit universitari.
2005 Curs de creativitat. Seminari de 8 hores a l’Escola guionistes.

ANÀLISI GUIONS I DIRECCIÓ/TUTORITZACIÓ DE PROJECTES

2006 Anàlisi i tutorització de projectes.Taller de direcció de telefilms. FIA. València. Direcció i anàlisi de quatre projectes de Telefilms fins la seva escriptura definitiva.
2002/05 Tutora/Analista de 12 Projectes annuals de projectes cinematogràfics i/o televisius. Màster Virtual de Guió Universitat Autònoma de Barcelona .
2003-05 Professora del Curs d’anàlisi de guió. (100 hores). Màster de Guió Universitat Autònoma de Barcelona.
2001-05 Professora de l’escola “Taller de guionistes” de Barcelona. Seminari de 36 hores Anàlisi de guió.
1997/2001 Tutora/analista de 1 Projecte annual col.lectiu de desenvolupament d’una temporada de sèrie de TV. Màster de Guió Universitat Autònoma de Barcelona.

PARTICIPACIÓ A JURATS DE GUIÓ
2016 Membre del Jurat del “Laboratorio de Creación de Series de TV”. Fundació SGAE per a l’adjudicació de beques al desenvolupament de sèries de Televisió.(Anàlisi de 38 projectes) Madrid.
2005 Membre del Jurat de l’ICIC per a l’adjudicació d’ajuts als desenvolupament de projectes audiovisuals. Barcelona.
2004 Membre del Jurat de l’ICIC per a l’adjudicació d’ajuts a l’escriptura de guions per a cinema i televisió. Barcelona
2001 Membre del Jurat de la Institució de les lletres Catalanes per a l’adjudicació d’ajuts a l’escriptura de guions per a cinema i televisió. Barcelona.
2000 Membre del Jurat de la Institució de les lletres Catalanes per a l’adjudicació d’ajuts a l’escriptura de guions per a cinema i televisió. Barcelona.
1998 Membre del Jurat de la Institució de les lletres Catalanes per a l’adjudicació d’ajuts a l’escriptura de guions per a cinema i televisió. Barcelona.